Greek Audio

Greek Transcription

Ο παππούς από την πλευρά της μητέρας μου κατάγεται από τη Μικρά Ασία, συγκεκριμένα από τη Σμύρνη και τη Μενεμένη, μια περιοχή πάνω από τη Σμύρνη. Ο λόγος που βρίσκεται που βρισκόταν εδώ πέρα ήταν λόγω των δικών του γονιών που ήρθαν το 22 με το μεταναστευτικό. Στην αρχή ξεκίνησα στον Πειραιά, στο λιμάνι του Πειραιά, όπου εκεί πέρα συνάντησαν μεγάλη φτώχεια και είδανε κόσμο να λιμοκτονεί και να πέφτει στο πάτωμα λόγω της πείνας και της φτώχειας που είχανε. Όμως κατάφεραν και βρήκαν μια λύση και ήρθαν εδώ πέρα κάνοντας μια δουλειά που κάνανε οικογενειακώς. Τον φούρνο τον ψήνουν ψωμί και γενικά πράγματα που μπορεί να παράξει ένας τότε φούρνος. Ουσιαστικά αποδίδει αλήθεια. Απ όσο ξέρω τον αποδέχτηκαν αρκετά σαν άνθρωπο, διότι έδινε πράγματα στον κόσμο, έδινε ψωμί που ήταν πάρα πολύ βασικό και το έδινε με πάρα πολύ χαρά, καθώς προσπαθούσε συνέχεια να δίνει ευκαιρίες σε ειδικά κοντινούς ανθρώπους, σε ανθρώπους που είναι γύρω του, κάτι που έκανε τον κόσμο χαρούμενο. Από όσο επίσης ξέρω, το όνομά του στα αυτιά ανθρώπων έχει παραμείνει και οι άνθρωποι τον θυμούνται μέχρι σήμερα.

Γενικά η ζωή του ήταν καλή εδώ πέρα. Κατάφερε, τα έκανε το σπίτι του, έκανε την οικογένεια του μια οικογένεια η οποία μετά κατάφερε και έκανε τα δικά της πράγματα. Και ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος στο τέλος της ημέρας ένιωθε ότι όντως ήταν ολοκληρωμένος με την περιοχή εδώ πέρα. Την Ελευσίνα την έχω ως μια πόλη που θα μπορούσα να τη θεωρήσω το σπίτι μου εδώ πέρα που έχουν ξεκινήσει πολλά πράγματα για μένα και σίγουρα πολλά πράγματα που αφορούν τη ζωή μου. Όμως όσο αφορά τους ανθρώπους, πάνε διάφοροι άνθρωποι που έχουν συλλέξει από διαφορετικούς τόπους και ο καθένας φέρνει τα δικά του πράγματα, κάτι το οποίο για μια τέτοια μικρή πόλη είναι μια ωραία πινελιά. Αν οι παππούδες μου είχαν, ήταν οι περισσότεροι από αυτούς ακόμα ζωντανοί εδώ πέρα στην Ελευσίνα. Νιώθω πως θα είχαν. Θα ήταν έκπληκτοι αλλά και από τις δύο απόψεις. Αρχικά νιώθω ότι θα τους άρεσε όλη αυτή η ιδέα που υπολείπεται αυτή τη θέση της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας κι αυτή την τιμή που της δίνει ένα όνομα και μια θέση, παρά αυτό να είναι μια πεταμένη πόλη, η οποία έχει ιστορία και πολλά πράγματα να πει.

Από την άλλη νιώθω όμως που θα ήταν έκπληξη το πώς κατέληξε σε κάποια σημεία. Διότι μου φαίνεται, ο κόσμος πια έχει χάσει αυτή την αίσθηση αυτής της πόλης και το τι έχει να πει. Και απλώς κάποιοι φεύγουν, κάποιοι παραμένουν σε κάποια πράγματα απλά, αλλά δύσκολα και τόσο όμορφα. Να πω την αλήθεια θα ήθελα να αφήσω αυτή την. Να αφήσω την Ελευσίνα πίσω. Διότι η Ελευσίνα είναι μια πόλη που μπορεί να δώσει μια αρχή στη ζωή κάποιου, όμως δεν μπορεί να δώσει κάτι παραπάνω από όλο αυτό. Μπορεί να σου δώσει μια ζωή με μεγαλύτερη ασφάλεια συγκριτικά μιλώντας, όμως δεν μπορεί να σου δώσει παραπάνω ευκαιρίες συγκριτικά με πόλεις που υπάρχουν εκεί έξω. Νιώθω ότι αν έφευγα από εδώ πέρα αληθινά, το μόνο που θα μου έλειπε είναι, ας πούμε, τα μέρη που κάθομαι με τη γιαγιά μου και με τους φίλους μου και. Πάνω κάτω αυτό μόνο.

English Translation 

My maternal grandfather came from Asia Minor, specifically Smyrna and Menemeni, an area above Smyrna. The reason he was over here was because of his own parents who came on the 22nd with the immigration. At first I started in Piraeus, in the port of Piraeus, where over there they encountered great poverty and saw people starving and falling on the floor because of the hunger and poverty they had. But they managed and found a solution and came over here doing a job that they did as a family. The oven bakes bread and general things that an oven of that time can produce. It essentially renders true. As far as I know, they accepted him quite as a human being, because he gave things to the world, he gave bread that was very basic and he gave it with great joy, as he always tried to give opportunities to especially close people, to people who are around him, which he made people happy. As far as I also know, his name has remained in people's ears and people remember him to this day.

In general his life was good over here. He succeeded, he made them his home, he made his family a family which then succeeded and did its own thing. And he was a man who at the end of the day felt that he really was complete with the region over here. I have Elefsina as a city that I could consider my home here as many things have started for me and certainly many things concerning my life. But as for the people, there are different people who have collected from different places and everyone brings their own things, which for such a small town is a nice touch. If my grandparents had, most of them are still alive over here in Eleusis. I feel like they would have. They would be surprised but on both counts. At first I feel that they would like this whole idea that falls short of this status of Capital of Culture and this honor that gives it a name and a place, rather than this being an abandoned city, which has a history and many things to say.

On the other hand, I feel that it would be a surprise how it ended up in some places. Because it seems to me, the world has already lost this sense of this city and what it has to say. And it's just that some leave, some stay in some things simple, but difficult and so beautiful. To tell you the truth, I would like to leave this one. To leave Eleusis behind. Because Eleusis is a city that can give a beginning to someone's life, but it cannot give anything more than that. It can give you a safer life compared to speaking, but it can't give you more opportunities compared to cities that are out there. I feel like if I were to leave here for real, the only thing I would miss is, say, the places where I sit with my grandmother and with my friends and. More or less only this.
Back to Top