Greek Audio
Greek Transcription

Λοιπόν ονομάζομαι Κακοσαίος Βαγγέλης. Έχω γεννηθεί και έχω μεγαλώσει στην Ελευσίνα. Οι γονείς μου είναι από κοντινά χωριά της Βοιωτίας και ήρθαν εδώ ως εργαζόμενοι.

Έχω μια οικογένεια η οποία ζει και αυτή στην Ελευσίνα, έχω ένα γιο και μια κόρη. Εγώ είμαι αξιωματικός στο Στρατό και πριν περίπου 20 χρόνια, βρέθηκα από ένα αυτοάνοσο νόσημα σε κατάσταση αναπηρίας.

Ο μύθος λοιπόν και η ιστορία της Ελευσίνας είναι κάτι συγκεχυμένο στο μυαλό των Ελευσινίων. Η Ελευσίνα λοιπόν μας περιγράφει μέσα από την ιστορία της, την αρπαγή της Περσεφόνης στον Άδη, όχι όμως ως ένα γεγονός τετελεσμένο, αλλά ως ένα γεγονός το οποίο οδήγησε, στη νίκη του θανάτου, η οποία Περσεφόνη αναδύθηκε μέσα από αυτή τη διαδικασία ξανά στη Γη. Και έτσι δημιουργήθηκαν οι εποχές. Οι εποχές οι οποίες… Έρχεται ο χειμώνας, η άνοιξη, το καλοκαίρι, το φθινόπωρο. Αυτή η εναλλαγή λοιπόν στη ζωή των ανθρώπων. Η Ελευσίνα λοιπόν, δεν αποτελεί κάτι το οποίο μας οδήγησε στο θάνατο. Όχι. Η Ελευσίνα μας μαθαίνει πως ο σπόρος που πεθαίνει, γεννιέται, και γίνεται δέντρο, και αναπτύσσεται.

Έτσι λοιπόν, και οι άνθρωποι με αναπηρία στο Σύλλογό μας, εγώ αισθάνομαι ότι βιώνουμε μια μύηση. Βιώνουμε μια μύηση όπως μυούσαν τότε οι μύστες των Ελευσίνιων Μυστηρίων. Βιώνουν τη μύηση που τη περνάνε από μία δύσκολη κατάσταση που πολλές φορές προσεγγίζουν το θάνατο, αλλά και το δεύτερο κομμάτι, που μέσα από αυτή τη διαδικασία, αποκτά νόημα η ζωή τους και αναγνωρίζουν αυτά τα οποία λέμε αξίες: τις αξίες της ζωής. Κι έτσι λοιπόν, αυτό το πέρασμα, από το δύσκολο, το επικίνδυνο, τον φόβο, περνάμε στη νίκη της ζωής, περνάμε στη χαρά, περνάμε στα όνειρα, περνάμε στις επιδιώξεις, στις στοχεύσεις μας.

Η Ελευσίνα λοιπόν δεν κρύβει κάποια κατάρα. Κρύβει ευλογία. «Μόνοις Ελευσινίοις υγιαίνεν η Ελλάς,»​​​​​​​ έλεγαν οι αρχαίοι Έλληνες. Δηλαδή εξαιτίας της Ελευσίνας, ο πνευματικός κόσμος της Ελλάδας είναι σε τέτοιο επίπεδο ώστε να ευημερούν ψυχικά και πνευματικά οι Έλληνες. Είναι ο ιερότερος χώρος της Ελλάδας, δεν είναι κάτι αμελητέο. Εμείς αλλάξαμε την Ελλάδα και εμείς την διατηρήσαμε σε ψυχολογική κατάσταση.

Η Ελευσίνα λοιπόν… Ξεκίνησε να είναι βιομηχανική πόλη περίπου το 1970. Έτσι λοιπόν άναρχα αναπτύχθηκαν οι βιομηχανίες γύρω από αυτή την πόλη. Παράλληλα ήρθαν και στην Ελευσίνα όλοι οι εσωτερικοί μετανάστες της Ελλάδας για να εργαστούν, γιατί εδώ ήταν το κέντρο της βιομηχανίας και έτσι έγινε μια πόλη η οποία πρωταγωνίστησε στη μόλυνση. Όμως, αυτό θα προσπαθήσουμε να το αλλάξουμε με κάθε τρόπο. Για η Ελευσίνα αξίζει να είναι καθαρή. Μπορεί να υπάρχει βιομηχανική δραστηριότητα χωρίς να αποκλείει την πόλη, αρκεί να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα.

Αν λοιπόν ήθελα να περιγράψω με τρεις λέξεις τη ζωή μου στην Ελευσίνα, θα έλεγα ότι… βιώνουμε την ιστορία της Ελευσίνας καθημερινά, μέσα σε αυτούς τους δρόμους γύρω από τον αρχαιολογικό χώρο. Το δεύτερο κομμάτι είναι ότι βιώνουμε το παρόν διαφορετικά από τους υπόλοιπους ανθρώπους, γιατί αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη μία πολιτιστική διαδικασία της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας και έτσι μαθαίνουμε με σκοπό όχι να δείξουμε ποιοι είμαστε σαν Πολιτιστική πρωτεύουσα, αλλά να μάθουμε και να αλλάξουμε εμείς από τον πολιτισμό που θα εισρεύσει στην Ελευσίνα. Και τέλος η τρίτη λέξη η οποία θα ήθελα να πω είναι η χαρά την οποία μου δίνει όλο αυτό που γίνεται σήμερα στην Ελευσίνα, γιατί θα μπορέσω να δείξω κι εγώ μέσα από τις δικές μας δράσεις το τι κάνουμε εδώ και ποιοι είμαστε.


English Translation

My name is the Vaggelis Kakosaios. I was born and raised in Elefsina. My parents are from nearby villages in Boeotia and came here as workers. I have a family that also lives in Elefsina, a son and a daughter. I am an army officer and about 20 years ago, I was disabled by an autoimmune disease.

So the myth and the history of Eleusis is something confused in the minds of the Eleusinians. So Eleusis describes to us through her history, the abduction of Persephone by Hades, but not as an accomplished event, but rather, as an event which led to victory over death, and through which Persephone emerged back to earth. And so the seasons were created. The seasons… Winter comes and spring comes, and summer and autumn. This cycling change in people's lives. So, Eleusis is not something that led us to death, no. Eleusis teaches us that the seed that dies, is born becomes a tree, and grows.

It is similar with people with disabilities in our association; I think that we are experiencing an initiation. We are experiencing an initiation, in the same way that mystics of the Eleusinian Mysteris used to initiate others. They experience the initiation through a difficult situation that often approaches death, but also the other part. Through this process, their lives gain meaning and they recognize what we call the values of life. And so, through this passage, from difficulty, danger, and fear, we pass to the victory of life, we pass to joy, we pass to our dreams, we pass to our pursuits, our goals.

Therefore, Elefsina hides no curse. It hides a blessing. Ελευσίνιοι τεις μονεις ηγείται η Ελλάς as used to say the Ancient Greeks. That means that, because of Elefsina, the spiritual world of Greece is at such a level that the Greek people prosper mentally and spiritually. It’s the most sacred place in Greece, it’s not something negligible. We were the ones who changed Greece and we kept it in a certain psychological state.

So Elefsina. It started to become an industrial city around 1970. The industries developed in anarchy around this city. At the same time, all the Greek immigrants came to Eleusis to work, because here was the industrial center of the country and so it became a city which starred in the environmental pollution. Nevertheless, we will try to change this in every way. For Elefsina, the city deserves to be clean. There can be industrial activity without excluding the city, as long as the necessary measures are taken.

So if I wanted to describe my life in Eleusis in three words, I would say that… we experience the history of Elefsina every day. In the streets around the archaeological site. The second part is that we experience the present differently. from the rest of the people, because right now a cultural process of the Cultural Capital is taking place and so we learn, but not with the aim of solely showing who we are as a Cultural Capital, but also with the aim to learn and change ourselves from the culture that will enter Eleusis. And finally, the third word that I would like to say is the joy that I find in everything that is happening today in Elefsina, because I will be able to show through our own actions, what we do and who we are.
Back to Top